Hvem er vi?

Persondatakonsulenten har kompetencer indenfor det juridiske, det organisatoriske og det IT/systemmæssige:

Således dækker vi alle aspekter i arbejdet med at sikre efterlevelse af persondataforordningen og tilgrænsende love.