Overholdelse af Persondatalovgivningen

er endnu vigtigere end tidligere - og vi kan hjælpe med at efterleve den......

Der er mange grunde til at tage databeskyttelse alvorligt:

 • Afgørende hensyn til kunder og medarbejdere
  – for at vise, at de oplysninger man har registreret, bliver behandlet lovligt og i forhold til hensigten.
  Formålet med Databeskyttelsesforordningen er at vise respekt og sikre de personoplysninger, man opbevarer på kunder, medarbejdere og andre personer.
 • Kommercielt
  – evnen til at håndtere persondata ansvarligt er et konkurrenceparameter. Omvendt kan dårlig omgang med registrerede personoplysninger give negative konsekvenser i form af brud på tilliden til virksomheden, skade på omdømme og erstatningskrav.
 • Sikkerhedsmæssigt
  – for at forhindre tab og misbrug af personoplysninger, hacking, datanedbrud m.v.
 • Lovgivningsmæssigt
  – overholdelse af loven er en pligt for alle og der er store bøder ved manglende overholdelse, især efter Databeskyttelsesforordningen blev indført i maj 2018.

Kontakt os på: kontakt@persondatakonsulenten.dk