Vi er dataansvarlig for dine oplysninger

PersondataKonsulenten er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du er kunde hos os eller du benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden. Du kan til en hver tid kontakte os.
Vores kontakt er:

PersondataKonsulenten
Øverødvej 11
2840 Holte
Cvr.nr. 32860729
Mail: kontakt@persondatakonsulenten.dk

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor

Formål
Når du er kunde i Persondatakonsulenten behandler vi modtagne personoplysninger med det formål at kunne opfylde vores aftaler, fakturere efter bogføringslovens regler og sende faktura pr. e-mail.

E-mailadresser bliver kun brugt efter markedsføringslovens regler.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker for at kunne overholde en kontrakt eller lovgivningen eller som legitim interesse.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der behandles kontaktoplysninger i form af navn, adresse, tlf.nr. og e-mail samt faktureringsoplysninger.
De oplysninger som registreres, oplyser den potentielle eller eksisterende kunde selv.
Derudover indhentes oplysninger fra CVR-registeret.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysninger opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret, jf. bogføringslovens § 10 og slettes herefter.
Oplysninger på mail til og fra eksisterende kunder opbevares i op til 5 år.
Hvis man kontakter os via e-mail, vil oplysningerne som udgangspunktet blive opbevaret i 12 måneder.

Hvem overfører vi oplysninger til

 Vi benytter eksterne virksomheder og vi har indgået databehandleraftaler med dem for at sikre, at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Vi benytter ikke databehandlere, der ligger udenfor EU/EUS.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder.
Det kan f.eks. være banker, forsikringsselskaber, Skattestyrelsen eller Momsstyrelsen. Fælles for disse er, at de er selv er dataansvarlige for de personoplysninger, de modtager fra os, da de har et selvstændigt formål med behandling af dem.

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til indsigt i oplysningerne eller til at komme med indsigelse.

Skulle det være tilfældet, kan du skrive til kontakt@persondatakonsulenten.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten – for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende – vil du høre fra os.

Retten til indsigt
Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler. Såfremt vi behandler personoplysninger om dig, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning
Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning
Du har ret til at bede om, at oplysninger bliver slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse oplysninger ikke kan slettes, fordi det strider mod lovgivningen, eller hvis aftale og formål giver os ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har du ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage
Du er altid velkommen til at henvende sig til Persondatakonsulenten, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi respekterer vores kunder og vi er underlagt tavshedspligt omkring alt, hvad vi erfarer om personer eller virksomheder.
Vi har både elektroniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger på plads til at passe på de personoplysninger, vi har modtaget og behandler. Og vi har databrudsprocedurer på plads, hvis det uheldige skulle ske, at data kommer i de forkerte hænder, går tabt eller bliver beskadiget.

Cookies

Vi benytter ikke cookies på hjemmesiden – udover cookies, der er nødvendige til at få hjemmesiden til at fungere.

—–

Version 2.0, 02.07.2022