De rette værktøjer til at overholde persondataloven

  • Er I forvisset om, at I håndterer jeres kunders og medarbejderes persondata helt lovligt?
  • Har I de rette værktøjer til at sikre, at persondatalovgivningen følges?
  • Ved jeres kunder og medarbejdere, om I overholder reglerne?
  • Hvad vil I gøre, hvis der sker hacking eller anden læk af nogle af de vigtigste aktiver – nemlig oplysninger om firmaets kunder eller medarbejdere?

Et stigende antal sager om misbrug og læk af virksomheders persondata trækker overskrifter i medierne. Det skader virksomhedens omdømme, giver mistillid fra kundernes side og kan medføre erstatningskrav.

Kontakt PersondataKonsulenten på 2326 3141 - vi kan hjælpe jer med at sikre efterlevelse af lovgivningen.